Juridisch centrum

Voorwaarden voor de service

 • Servicevoorwaarden
  Deze zijn van toepassing op de aankoop van onze diensten door alle klanten via onze contracterende entiteiten.
 • Tabel met aanbestedende diensten
  Overzicht van de toepasselijke contracterende entiteiten voor uw aankoop, de contactgegevens, en het toepasselijke recht.
 • Gegevensverwerkingsaddendum (‘DPA’)
  Overzicht van de privacy- en gegevensbeschermingsvoorwaarden, die van toepassing zijn op de verwerking van Persoonsgegevens namens onze klanten als dienstverlener en gegevensverwerker.
 • Privacybeleid
  In het privacybeleid wordt uiteengezet welke persoonsgegevens wij verzamelen van bezoekers van de websites en/of eigendommen van LastPass en hoe wij die gegevens kunnen gebruiken.

Privacy en beveiliging

Wij hebben een wereldwijd privacy- en beveiligingsprogramma voor gegevens geïmplementeerd en handhaven dat om de persoonlijke en vertrouwelijke informatie van gebruikers wereldwijd te beschermen. Bezoek ons Trust & Privacy Center voor meer informatie. Enkele van de beschikbare hulpmiddelen zijn:

 • Certificeringen door derden, verslagen en vrijwillige kaderdeelname.
 • Locaties waar gegevensverwerking plaatsvindt en openbaarmakingen van subverwerkers.
 • Technische en organisatorische maatregelen (TOM’s)
  Documentatie over de productarchitectuur van LastPass, technische controlemechanismen en meer.
 • Productinformatiebronnen
  Bekijk alle specifieke documentatie, certificeringen en kennisgevingen over services of pakketten.
 • Abonnementsmogelijkheden
  Voor het ontvangen van mededelingen over wijzigingen op het gebied van subverwerkers en TOM’s van LastPass.

Aanvullende overeenkomsten


Andere juridische beleidsregels en kennisgevingen

 • Kennisgeving Digital Millennium Copyright Act (DMCA)
  We hebben een 'meld-en-verwijder'-procedure geïmplementeerd voor houders van auteursrechten van wie het werk auteursrechtelijk beschermd wordt en zonder toestemming op onze websites verschijnt:
 • Fiscale beleidsverklaring van het Verenigd Koninkrijk
  Meer informatie over de fiscale beleidsstrategie van LastPass UK voor de periode 2018 tot 2021, waarmee is voldaan aan de rapportageverplichtingen van Schema 19 van de Financieringswet 2016.
 • W-9-formulieren en Betalingsschema
  Bekijk het betalingsschema en de W-9-formulieren van LastPass voor een overzicht van betalings- en financiële informatie.
 • Handelsmerken en branding-richtlijnen
  Deze pagina bevat branding- en marketingrichtlijnen met antwoorden op gangbare vragen over het correcte gebruik van onze merken, inclusief identificatie van de correcte vorm voor deze merken, deugdelijk gebruik van de handelsmerkverklaring met gebruikmaking van de aanduidingen ™ en ®, en de passende toekenning daarvan.
 • Zakelijke gedragscode
  Onze zakelijke gedragscode geeft richting aan het handelen van onze medewerkers ten aanzien van hun ethische en juridische verantwoordelijkheden.
 • Beleid voor aanvragen van de overheid
  Dit document geeft een overzicht van de manier waarop LastPass verzoeken van de overheid om klantinformatie ontvangt, behandelt en erop reageert.
 • Milieubewustzijn, sociale bewogenheid en verantwoord bestuur (ESG)
  Biedt meer informatie over het milieugerelateerde, sociale en bestuurlijke kader van LastPass.
 • Gedragscode voor toeleveranciers
  Omschrijft de juridische en ethische verwachtingen die wij hebben van onze vertegenwoordigers, partners en toeleveranciers.

Over ons

LastPass zet de toon bij wachtwoordbeveiliging en identiteitsbeheer voor particulieren, families en bedrijven.

Meer informatie over LastPass

Trust Center

De aangewezen locatie voor de meest actuele informatie over beveiliging, privacy, compliance en systeemprestaties.

Bezoek het Trust Center

Servicevoorwaarden

Bekijk de servicevoorwaarden, het privacybeleid en andere juridische beleidsregels en documenten van LastPass.

Servicevoorwaarden van LastPass verkennen

Aan de slag met LastPass

LastPass maakt het eenvoudig om de wachtwoordgewoonten van werknemers en endpoint-beveiliging te verbeteren. Bekijk het zelf met een gratis proefperiode van 14 dagen. Geen creditcard vereist.