JURIDISCH CENTRUM

Fiscale beleidsverklaring van LastPass UK Ltd

Laatst bijgewerkt: 18 januari 2024

Deze verklaring beschrijft de fiscale beleidsstrategie van LastPass UK Ltd voor de jaren eindigend op 31 december 2021, 2022 en 2023, om te voldoen aan de rapportageverplichtingen van Schema 19 van de Financieringswet 2016. Wanneer wij in dit beleidsdocument verwijzen naar 'LastPass', 'wij' of het 'Bedrijf', verwijzen wij naar LastPass Parent LP en diens dochterondernemingen en filialen, inclusief LastPass UK Limited.

Algemene fiscale strategie

LastPass zet zich in voor bedrijfsverantwoordelijkheid en het uitvoeren van zijn belastingzaken op een manier die in overeenstemming is met alle relevante regels en voorschriften. Wij voeren een verantwoord belastingbeheer via ons interne belastingbeleid en onze aanpak van belastingplanning. Wij streven ernaar onze activiteiten op elkaar af te stemmen op een manier die onze bedrijfsstrategie ondersteunt. LastPass zet waar nodig externe professionele begeleiding in om het belastingrisico te verminderen en te beperken.

Productconformiteit en benadering van belastingplanning

LastPass heeft geen agressieve belastingplanningsstrategieën voor transacties in het VK. Bij het vaststellen van de belastingplanning staan de kernbehoeften en -doelstellingen van het bedrijf op de eerste plaats. Hoewel bij het nemen van zakelijke beslissingen rekening moet worden gehouden met belastingkosten, stimulansen, kredieten en vrijstellingen, blijven de bedrijfsdoelstellingen altijd centraal staan. Het bedrijf zet externe professionele begeleiding van belastingadviseurs in wanneer de fiscale procedures onduidelijk of ingewikkeld zijn, om ervoor te zorgen dat wij ons te allen tijde houden aan alle wetten die relevant en toepasselijk zijn. Er wordt ook een beroep gedaan op externe adviseurs om de naleving van de regels door het bedrijf, in het VK en wereldwijd, te helpen beheren.

Risicobeheer

Wij streven ernaar de risico's te beheersen via de interne fiscale controleprocessen van het bedrijf. Ons beleid is erop gericht de belastingwetten en -voorschriften zowel in het Verenigd Koninkrijk als internationaal na te leven, en ervoor te zorgen dat wij belastingrisico's tot een laag risiconiveau vaststellen en beperken. Op de belastingrisico's en -controles wordt toezicht gehouden door het uitvoerend management. De Chief Financial Officer van het bedrijf is de eindverantwoordelijk voor belastingzaken. De dagelijkse verantwoordelijkheid wordt gedelegeerd aan de Vice President of Finance (afdeling Financiën) en de Vice President of Tax (afdeling Belastingen), die worden bijgestaan door een team van gekwalificeerde belastingdeskundigen.

Samenwerking met HM Revenue & Customs (HMRC)

LastPass verbindt zich ertoe met HMRC samen te werken op een collaboratieve en transparante manier, waarmee wet- en regelgeving wordt nageleefd, zoals met alle andere overheidsinstanties op fiscaal gebied. Mocht er sprake zijn van een meningsverschil tussen het bedrijf en HMRC aangaande belastingzaken of interpretatie van de wet, zal LastPass proactief samenwerken en overleggen met HMRC om zaken tijdig af te ronden en op te lossen.

Juridisch centrum

Bekijk de servicevoorwaarden, het privacybeleid en andere juridische beleidsregels en documenten van LastPass.

Naar het Juridisch centrum

Trust Center

De aangewezen locatie voor de meest actuele informatie over beveiliging, privacy, compliance en systeemprestaties.

Bezoek het Trust Center

Over ons

LastPass zet de toon bij wachtwoordbeveiliging en identiteitsbeheer voor de digitale veiligheid van particulieren en bedrijven.

Meer informatie over LastPass

Aan de slag met LastPass

LastPass maakt het eenvoudig om de wachtwoordgewoonten van werknemers en endpoint-beveiliging te verbeteren. Bekijk het zelf met een gratis proefperiode van 14 dagen. Geen creditcard vereist.