JURIDISCH CENTRUM

Kennisgeving Digital Millennium Copyright Act (DMCA)

Overeenkomstig de Amerikaanse auteursrechtenwetgeving Digital Millennium Copyright Act ('DMCA'), heeft LastPass ('LastPass') de volgende 'meld-en-verwijder'-procedure aangenomen en geïnstalleerd, voor houders van auteursrechten van wie het werk dat auteursrechtelijk beschermd wordt en zonder toestemming op onze websites verschijnt:

LastPass heeft een waarnemer ('DMCA-waarnemer') aangewezen die correct opgestelde schriftelijke meldingen van houders van auteursrechten ontvangt en beantwoordt, wanneer zij het onterechte gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal op onze websites of via onze Services melden. Wanneer deze DMCA-waarnemer van LastPass, op de wijze die hieronder wordt beschreven, een dergelijke melding ontvangt, waarin activiteiten worden gemeld die inbreuk maken op het auteursrecht, zal LastPass die actie ondernemen die, naar eigen inzicht, gepast lijkt, waaronder het verwijderen van de onwettige content, contact opnemen met de houder van het betreffende LastPass-account, en/of het beëindigen van een LastPass-account dat herhaaldelijk onrechtmatige content publiceert.

Adres van de DMCA-waarnemer:

DMCA-waarnemer
c/o General Counsel (p/a juridische afdeling)
LastPass
125 High Street, Suite 220
Boston, MA 02110
dmcareporting@lastpass.com


Alle kennisgevingen van inbreuk moeten schriftelijk worden ingediend bij de DMCA-waarnemer van LastPass op het postadres en/of het e-mailadres hierboven vermeld, en moeten het volgende bevatten: (1) identificatie van het werk waarop een auteursrecht berust, dat naar verluidt geschonden wordt; (2) identificatie van het materiaal of de koppeling dat naar verluidt de onrechtmatige content bevat; (3) contactgegevens van de houder van het auteursrecht (waaronder een postadres, telefoonnummer, en e-mailadres); (4) de volgende verklaringen: (i) “I hereby state that I have a good faith belief that the use of the copyrighted material is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law,” (Ik verklaar hierbij dat ik in goed vertrouwen in de overtuiging verkeer dat het materiaal dat auteursrechtelijk beschermd wordt, niet door de houder van het auteursrecht, een waarnemer of van rechtswege is vrijgegeven) en (ii) “I hereby state that the information in this Notice is accurate and, under penalty of perjury, that I am the owner or am authorized to act on behalf of the owner of the copyright that is allegedly infringed;” (Ik verklaar hierbij, op straffe van meineed, dat de gegevens in deze melding accuraat zijn, en ik de houder ben of geautoriseerd ben namens de houder van het auteursrecht, dat naar verluidt geschonden wordt, op te treden) en (5) de volledige naam en elektronische of fysieke handtekening van de houder van het auteursrecht of zijn/haar waarnemer.

Juridisch centrum

Bekijk de servicevoorwaarden, het privacybeleid en andere juridische beleidsregels en documenten van LastPass.

Naar het Juridisch centrum

Trust Center

De aangewezen locatie voor de meest actuele informatie over beveiliging, privacy, compliance en systeemprestaties.

Bezoek het Trust Center

Over ons

LastPass zet de toon bij wachtwoordbeveiliging en identiteitsbeheer voor de digitale veiligheid van particulieren en bedrijven.

Meer informatie over LastPass

Aan de slag met LastPass

LastPass maakt het eenvoudig om de wachtwoordgewoonten van werknemers en endpoint-beveiliging te verbeteren. Bekijk het zelf met een gratis proefperiode van 14 dagen. Geen creditcard vereist.