e-book

De psychologie van het wachtwoord

(Slechte) omgang met wachtwoorden begrijpen en overwinnen

Download het e-book

Hoe 3750 professionals uit zeven landen omgaan met wachtwoordbeveiliging

Door de pandemie stonden overal ter wereld miljoenen werkplekken en werkroutines op hun kop. Kantoren gingen dicht, mensen gingen op afstand werken en gezinnen zaten thuis in quarantaine. En omdat ze nergens heen konden, schoot hun schermtijd omhoog: nog meer tijd online.

70% gaf aan meer tijd online te besteden voor entertainment en werk.

65% van de mensen gebruikt (variaties van) hetzelfde wachtwoord voor meerdere accounts, hoewel ze weten dat dit een beveiligingsrisico vormt.

45% van de mensen heeft hun wachtwoorden niet gewijzigd in het afgelopen jaar, zelfs niet na een beveiligingslek.

Mensen kiezen welke accounts ze goed beschermen


Hoewel 92% van de mensen weet dat het een risico is om hetzelfde wachtwoord te gebruiken voor meerdere accounts, doet 65% dat toch. Veel mensen doen dat omdat ze maar een bepaald aantal unieke wachtwoorden kunnen onthouden. Daarom wordt slechts een aantal accounts naar behoren beveiligd.

Maar we zouden niet een aantal accounts moeten kiezen die de moeite waard zijn om te beveiligen. Alle aanmeldingsgegevens moeten als kwetsbaar worden beschouwd. Het is belangrijk om uzelf te beschermen als u vaker online bent, door bijvoorbeeld unieke wachtwoorden aan te maken voor alle accounts. Met LastPass wordt het makkelijk.

IT moet de norm stellen voor het gebruik van zakelijke wachtwoorden

Mensen zullen niet uit zichzelf hun wachtwoordgedrag veranderen. Beheerders moeten daarom hun beveiligingsstrategieën herzien en ervoor zorgen dat medewerkers veilig omgaan met wachtwoorden als ze thuiswerken.

35% van de werkgevers heeft afgedwongen dat medewerkers hun wachtwoorden vaker wijzigen.

46% van alle medewerkers heeft niet zelf voor sterkere wachtwoorden gekozen.

39% van de bedrijven heeft ervoor gezorgd dat medewerkers een veilig netwerk gebruiken voor hun aanmelding bij bedrijfstoepassingen.

47% van alle medewerkers heeft gewoontes voor online veiligheid niet veranderd sinds de overstap naar werken op afstand.

Trends in (slechte) omgang met wachtwoorden in 2021

In ons rapport ‘De psychologie van het wachtwoord’ stellen we vast dat personen en bedrijven nu meer dan ooit gevaar lopen. Kijk zelf welk gedrag een risico vormt voor mensen.