JURIDISCH CENTRUM

Privacybeleid van LastPass voor de Verenigde Staten

Laatst bijgewerkt op 1 augustus 2022

Inhoud


Wie zijn wij en voor wie geldt dit privacybeleid?

LastPass biedt oplossingen voor wachtwoord- en identiteitsbeheer ('Services') die eenvoudig te beheren en moeiteloos te gebruiken zijn voor particulieren en bedrijven.

Dit Privacybeleid heeft betrekking op bezoeken aan onze webpagina's en het gebruik van onze Services buiten de Verenigde Staten. De toepasselijke LastPass-entiteit die hier wordt vermeld doet dienst als gegevensbeheerder (of een soortgelijke partij op grond van de toepasselijke wetgeving), waarnaar hierin wordt verwezen met 'LastPass' of met de voornaamwoorden die ernaar verwijzen.

In dit Privacybeleid beschrijven we welke persoonsgegevens we verzamelen over bezoekers aan de LastPass-websites en gebruikers van LastPass-services. We leggen ook uit hoe we deze persoonsgegevens gebruiken en hoe de eigenaren van die gegevens hun beschikbare rechten inzake gegevensprivacy kunnen uitoefenen. Onze gelieerde bedrijven in andere landen hebben aanvullende privacyrichtlijnen met afzonderlijke dekkingsgebieden gepubliceerd waar dit wettelijk verplicht is of wanneer het naar onze mening wenselijk is omwille van de transparantie. Deze aanvullende privacyrichtlijnen zijn hier te vinden.

Gegevenscategorieën en doeleinden voor gegevensverwerking

Bij LastPass streven we ernaar de categorieën persoonsgegevens die over onze gebruikers worden verzameld en namens hen worden verwerkt te beperken tot uitsluitend de informatie die nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. We gebruiken persoonsgegevens nooit voor bijkomende doeleinden die niet verenigbaar zijn met het oorspronkelijke doel voor de gegevensverzameling. Met andere woorden: we gebruiken verschillende maatregelen en beleidsregels om te zorgen dat we alleen informatie van onze gebruikers verzamelen en verwerken die naar onze opvatting noodzakelijk is om een hoogwaardige Service te kunnen aanbieden.

Wanneer u onze websites bezoekt en/of onze Services gebruikt, verstrekt u ons mogelijk de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Klantaccount- en registratiegegevens: dit zijn gegevens die u ons verstrekt wanneer u een LastPass-account aanmaakt, ons om support of technische ondersteuning vraagt, of u inschrijft voor evenementen, webinars, whitepapers en peilingen. Dit omvat meestal, maar is niet noodzakelijkerwijs beperkt tot, voor- en achternaam en een geldig e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig om de Services aan u te kunnen leveren en om uw account te onderhouden en te ondersteunen. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen, onze contractuele verplichtingen uit hoofde van de desbetreffende Serviceovereenkomst na te komen en wegens ons gerechtvaardigd belang zaken te doen met u, uw werkgever en/of uw onderneming.
 • Hoofdwachtwoord. Met uitzondering van de LastPass Business-accounts die alternatieve verificatiemethoden gebruiken (bijv. Single Sign On of 'SSO') om toegang te krijgen tot LastPass, moeten gebruikers een 'hoofdwachtwoord' maken, dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot hun LastPass-account en de coderingssleutels te genereren die de informatie beveiligen die ze opslaan binnen de LastPass-service ('Klantcontent' zoals hieronder verder gedefinieerd). Het beveiligingsmodel van LastPass op basis van zero knowledge is ontworpen om ervoor te zorgen dat we de hoofdwachtwoorden van onze gebruikers of de gegevens die worden gebruikt om SSO-coderingssleutels te genereren niet kennen en dat LastPass daarom geen gevoelige kluisgegevens kan bekijken of openen. Het wordt ten zeerste aanbevolen dat gebruikers een uniek en voldoende lang hoofdwachtwoord maken, en meervoudige of tweeledige verificatie inschakelen om ervoor te zorgen dat hun LastPass-kluis en de klantcontent die erin is opgeslagen veilig blijven.
 • Betalingsgegevens. LastPass maakt gebruik van externe dienstverleners om betalingen via onze websites te verwerken. Waar nodig voor regelgeving, wetgeving, belastingnaleving of klantenondersteuning, kunnen we gedeeltelijke betalingsinformatie opslaan (zoals de vervaldatum en de laatste vier cijfers van uw creditcard). Informatie die wordt bijgehouden door onze betalingsverwerkers, zoals naam, adres en telefoonnummer die aan een betaalmethode zijn gekoppeld, is alleen toegankelijk voor geselecteerde personen met toegang op basis van hun rol, op een veilige manier, op grond van de juiste geheimhoudingsverplichtingen en met een legitieme noodzaak om over deze informatie te beschikken. LastPass bewaart uw volledige betalingsgegevens niet en ontvangt of bewaart ook geen factureringsgegevens wanneer de betaling voor een LastPass-abonnement wordt gedaan via de Google Play Store of Apple App Store.
 • Servicegegevens (inclusief sessie-, locatie- en gebruiksgegevens). Wanneer u onze websites bezoekt en/of onze Services gebruikt, ontvangen we gegevens die door uzelf of anderen vrijwillig worden ingevoerd, alsmede gegevens die automatisch door de website of Service worden geregistreerd, zoals de gebruikte hardware en apparatuur, IP-adressen, locaties, taalinstellingen, besturingssystemen, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische, probleemoplossende informatie en informatie over een crash of het melden van een bug). We gebruiken deze gegevens om onze Services te kunnen leveren, beheren en verbeteren en het gebruik ervan te ondersteunen. We verzamelen locatiegegevens om de Service te kunnen exploiteren, leveren en ondersteunen, voor fraudepreventie en voor veiligheidsmonitoring. (U kunt de doorgifte van locatiegegevens op mobiele apparaten op elk moment blokkeren door de locatievoorzieningen uit te schakelen in het instellingenmenu op uw mobiele apparaat.) De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om zaken te doen met u, uw werkgever, uw onderneming of uw klanten, om met u te communiceren en onze contractuele verplichtingen uit hoofde van de desbetreffende Serviceovereenkomst na te komen.
 • Klantcontent verwijst naar alle bestanden, documenten en soortgelijke gegevens die wij namens u of uw gebruikers bijhouden, alsmede alle overige informatie die door u of uw gebruikers wordt geüpload of ingevoerd (dat wil zeggen handmatig of via optionele functionaliteit zoals wachtwoorden opslaan en invullen) naar uw LastPass-account in verband met de Services. Als onderdeel van het verbeterde beveiligingsmodel van LastPass worden kluisgegevens versleuteld met behulp van onze architectuur op basis van zero knowledge. Kluisgegevens worden versleuteld op uw apparaat (d.w.z. op de client) met behulp van uw hoofdwachtwoord, dat LastPass niet bewaart of kent. Kluisgegevens worden altijd versleuteld wanneer ze worden verzonden en de ontsleuteling vindt op de client plaats met behulp van uw hoofdwachtwoord of SSO-aanmeldingsgegevens. Omdat LastPass uw hoofdwachtwoord niet bewaart, heeft het geen toegang tot de gevoelige inhoud van uw kluis op een ontsleutelde manier; alleen u kunt uw opgeslagen informatie ontsleutelen. Zie onze documentatie over Technische en organisatorische maatregelen ('TOM's') voor meer informatie over hoe LastPass uw gegevens beschermt via haar architectuur op basis van zero knowledge.
 • Feedback. Wanneer u ervoor kiest om ons feedback te geven, waaronder, maar niet beperkt tot, beoordelingen die online zijn geplaatst (bijvoorbeeld op sociale kanalen of beoordelingssites) en in app-winkels, evenals suggesties in verband met enquêtes, marktonderzoek, enz., kunnen we alle toepasselijke persoonlijke gegevens gebruiken die bij de feedback zijn verstrekt om op u te reageren. We kunnen ook feedback gebruiken zoals beschreven in de Servicevoorwaarden.

We verwerken uw persoonlijke gegevens ook om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving.

Indien van toepassing, als we toestemming hebben om cookies te plaatsen of contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden, kunnen we uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor doeleinden die consistent en/of compatibel zijn met het oorspronkelijke doel van verzameling onder dezelfde wettelijke basis of indien u toestemming hebt gegeven. We kunnen ook contact met u opnemen voor legitieme zakelijke doeleinden (bijvoorbeeld als u een abonnee bent van een van onze Services). U kunt zich op elk moment gemakkelijk afmelden voor verdere marketing van LastPass via https://lp.lastpass.com/LastPass-Unsubscribe.html.

Hoe wij uw gegevens gebruiken

LastPass kan klantaccount- en registratiegegevens, servicegegevens, factureringsgegevens en feedback gebruiken en delen met onze externe leveranciers om: (a) onze Services te leveren en te beheren; (b) te voorzien in behoeften op het gebied van Servicekwaliteit, beveiliging en klantenondersteuning; (c) problemen op het gebied van fraude, cyberbeveiliging, criminaliteit of technische storingen te detecteren, te voorkómen of op een andere manier op te lossen; (d) te voldoen aan wettelijke voorschriften en bestuursrechtelijke verzoeken, onze rechten en de rechten van anderen te beschermen, vorderingen te doen gelden en ons tegen vorderingen te verdedigen; (e) contracten na te komen; (f) onze Services te onderhouden en te verbeteren; (g) analytische of andere waardevolle inzichten te geven aan onze klanten en gebruikers; (h) de behoeften van bedrijven te analyseren om te bepalen welke andere LastPass-producten we kunnen promoten omdat we denken dat ze nuttig voor deze bedrijven kunnen zijn; (i) productupdates en marketingmateriaal te kunnen verstrekken; (j) onderzoek en analyse uit te voeren ten behoeve van bedrijfsplanning en productontwikkeling; en (k) content weer te geven op basis van uw interesses. Voor zover wettelijk toegestaan kunnen we de verzamelde persoonlijke gegevens ook combineren, corrigeren en verrijken met gegevens over u uit andere bronnen, waaronder openbare databases of externe partijen, om onze dossiers bij te werken, uit te breiden en te analyseren, potentiële klanten voor marketing te identificeren, en producten en Services aan te bieden die voor u interessant kunnen zijn.

We gebruiken Klantcontent alleen voor het leveren en uitvoeren van de LastPass-services en op basis van uw gedocumenteerde instructies, die geacht worden te zijn gegeven voor de volgende doeleinden: (i) verwerking in overeenstemming met de toepasselijke Serviceovereenkomst, servicevoorwaarden en bestelformulier(en), indien van toepassing; (ii) verwerking die door u is geïnitieerd bij het gebruik van de Services; en (iii) verwerking om te voldoen aan andere gedocumenteerde redelijke instructies die door u zijn verstrekt (bijvoorbeeld via e-mail) wanneer dergelijke instructies in overeenstemming zijn met de voorwaarden van de Overeenkomst. Voor zover LastPass controle heeft over uw informatie, zullen ons te allen tijde inspannen om op een redelijke en ethische manier namens u te handelen.

Websiteanalyse, cookies en andere websitetechnologieën

We streven ernaar om ervoor te zorgen dat LastPass een gebruikerservaring en service van wereldklasse blijft bieden. Om dit doel te behalen, maken we gebruik van first-party en third-party cookies en andere tools voor websiteanalyse, die ons beter laten zien hoe bezoekers onze websites, desktoptools en mobiele applicaties gebruiken en hiermee communiceren, welke webpagina's, onderdelen en functies onze bezoekers wel of juist niet prettig vinden, en waar bezoekers eventueel problemen zijn tegengekomen die verholpen moeten worden.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics op de manier die wordt beschreven in ‘Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken’. Als u wilt verhinderen dat uw gegevens op onze websites door Google Analytics worden gebruikt, kunt u de browser-add-on voor Google Analytics downloaden en installeren. Om de privacy te verbeteren maken we gebruik van IP-adresmaskering, een techniek waarbij de mogelijk door Google Analytics verzamelde IP-adressen in verkorte vorm worden opgeslagen, om te voorkomen dat ze herleid kunnen worden naar individuele gebruikers. Delen van onze website maken mogelijk ook gebruik van Google Analytics voor Display Advertisers, waaronder DoubleClick of Dynamic Remarketing, waarmee op interesses gebaseerde advertenties kunnen worden weergegeven op basis van uw bezoek aan deze of andere websites. U kunt de Advertentie-instellingen gebruiken om in te stellen welke Google-advertenties u te zien krijgt, of om u helemaal af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties. U kunt uw rechten met betrekking tot het gebruik van deze gegevens op een vergelijkbare manier uitoefenen, zoals hieronder wordt beschreven in de paragraaf 'Keuzemogelijkheden'.

Sociale media

Veel van onze websites ondersteunen optionele sociale media-integraties en/of -functies zoals 'Delen'-knoppen voor Facebook, Google en Twitter. Als u deze functies gebruikt, kunnen deze sociale media-sites informatie verzamelen over uw IP-adres en informatie over de pagina's die u bezoekt, en kunnen zij een cookie op uw computer plaatsen om deze functies goed te laten werken. U kunt uw rechten met betrekking tot het gebruik van deze gegevens uitoefenen, zoals hieronder wordt gespecificeerd in de paragraaf 'Keuzemogelijkheden'. Deze services, integraties en/of functies zullen uw identiteit verifiëren en u de mogelijkheid bieden om bepaalde persoonsgegevens met ons te delen, zoals uw naam en e-mailadres, zodat ons inschrijvingsformulier vooraf kan worden ingevuld en zodat feedback kan worden gegeven. Uw interacties met deze functies vallen onder het privacybeleid van het bedrijf dat deze functies beschikbaar stelt.

Keuzemogelijkheden

We bieden meer informatie over de soorten en typen cookies die we gebruiken, alsmede de mogelijkheid om bepaalde keuzes uit te oefenen, en zeggenschap over cookies en andere webanalysetools die we hanteren via de LastPass Cookie Consent Manager (beschikbaar via de hyperlink 'Cookievoorkeuren' onder aan deze pagina) evenals de volgende opties:

 • Als u niet wilt dat de via deze technologieën verzamelde informatie wordt gebruikt om u gerichte advertenties te tonen, kunt u zich hier afmelden.
 • In het Help-menu in de menubalk van de meeste browsers kunt u lezen hoe u kunt instellen dat uw browser geen nieuwe cookies meer accepteert, hoe u de browser kunt laten waarschuwen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt, en hoe u cookies helemaal kunt uitschakelen.
 • Klik hier om Flash-cookies te beheren.

U kunt onze websites nog steeds bezoeken als u ervoor kiest uw browser zo in te stellen dat alle cookies geweigerd worden, maar om een LastPass-account aan te maken of onze Services te installeren moeten sommige cookies ingeschakeld zijn.

Als onderdeel van onze toewijding aan uw privacy en veiligheid bevat LastPass aanvullende controlefuncties om anonieme foutrapportage en app-verwijzing (voor mobiel) binnen de Service zelf uit te schakelen. Meer informatie vindt u hier en hier.

Ontvangers

Binnen onze organisatie passen we toegangscontrole toe om te zorgen dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die deze gegevens nodig hebben om de functies uit te voeren die nodig zijn om ons te helpen ons bedrijf te runnen en onze diensten te verlenen ('need to know'). Onze supportmedewerkers, technische medewerkers, administratief en financieel medewerkers en vertegenwoordigers van onze audit- en juridische afdelingen hebben bijvoorbeeld mogelijk toegang tot bepaalde categorieën van persoonlijke gegevens voor zover dit nodig is voor de legitieme doeleinden van onze gegevensverwerking.

We delen mogelijk uw persoonsgegevens: (a) met onze gelieerde bedrijven en dochterondernemingen die rechtstreeks of indirect eigendom zijn van LastPass of die gezamenlijk met LastPass worden bestuurd; (b) op uw aanwijzing, na een afzonderlijke en specifieke kennisgeving aan u of op grond van een gepaste wettelijke basis (bijvoorbeeld met uw toestemming); (c) met externe dienstverleners op basis van passende regels voor vertrouwelijkheid en gegevensprivacy (en uitsluitend voor de doeleinden die worden vermeld in paragraaf 3 'Hoe wij uw gegevens gebruiken'); (d) in verband met een fusie, afstoting, overname, reorganisatie, herstructurering, financieringstransactie of verkoop van alle of wezenlijk alle activa met betrekking tot een product of bedrijfsonderdeel; en (e) om te voldoen aan wettelijke voorschriften en bestuursrechtelijke verzoeken, onze rechten te beschermen, vorderingen te doen gelden of ons tegen vorderingen te verdedigen.

Voor zover LastPass gebruik maakt van gelieerde bedrijven of externe leveranciers bij de levering van Services en de verwerking van Klantcontent, met inbegrip van daarin aanwezige persoonsgegevens, worden deze partijen bekendgemaakt in de desbetreffende Bekendmaking van gelieerde bedrijven en subverwerkers in het Trust & Privacy Center van LastPass.

Gegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens in een vorm die identificatie niet langer mogelijk maakt dan noodzakelijk is voor de zakelijke doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, of voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, om geschillen op te lossen en om naleving van onze overeenkomsten af te dwingen. Persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van een overeenkomst met u, worden door ons bewaard voor de duur van de overeenkomst, en voor een redelijke periode daarna wanneer dat nodig is om eventuele vorderingen vast te stellen en af te wikkelen. Wanneer onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op gerechtvaardigde belangen of de nakoming van wettelijke verplichtingen, worden uw persoonsgegevens verwijderd zodra het desbetreffende onderliggende doel niet langer van toepassing is. Persoonsgegevens die op basis van uw toestemming worden verwerkt, worden verwijderd indien en zodra u deze toestemming intrekt. Tenzij eerder om verwijdering wordt verzocht of er een kortere bewaartermijn is vastgelegd, wordt aangegeven in de geldende documentatie van de Technische en Organisatorische Maatregelen ('TOM's') wanneer uw account, inclusief uw LastPass-kluis en de Klantcontent hierin, wordt aangewezen/gemarkeerd voor verwijdering of anonimisering. Voor nadere informatie over de bewaartermijnen van gegevens voor uw account, en over de informatie die LastPass namens u bijhoudt, raadpleegt u sectie 5 van de documentatie van de TOM's. Deze informatie is te vinden in het LastPass Trust & Privacy Center.

Overdracht van gegevens naar het buitenland

Als wereldwijde organisatie kunnen we uw persoonsgegevens overgedragen, verwerken of openen via gelieerde LastPass-entiteiten en niet-gelieerde externe dienstverleners, ook in de landen waarin wij actief zijn en ook in landen buiten de EU/EER waar het niveau van gegevensbescherming mogelijk minder hoog wordt geacht dan binnen de EU/EER. In alle gevallen voldoet LastPass aan de toepasselijke wettelijke vereisten en bieden we een adequaat niveau van gegevensbescherming, ongeacht waar de gegevens worden overgedragen of verwerkt. Voor overdrachten van persoonlijke gegevens buiten uw rechtsgebied zal LastPass, indien van toepassing, gebruik maken van wettige overdrachtsmechanismen waar beschikbaar en vereist door de toepasselijke wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, de standaardcontractbepalingen van de Europese Unie (inclusief eventuele variaties die in andere regio's van de wereld worden erkend).

De privacypraktijken van LastPass, beschreven in dit Privacybeleid, voldoen aan het APEC Cross Border Privacy Rules-systeem ('CBPR'). Het APEC CBPR-systeem definieert een privacykader voor organisaties om de bescherming te waarborgen van persoonlijke informatie die tussen deelnemende APEC-economieën worden uitgewisseld. Meer informatie over het APEC-kader is hierte vinden.

De privacypraktijken van LastPass, beschreven in dit Privacybeleid, voldoen aan het APEC Privacy Recognition for Processors-systeem ('PRP'). Het APEC PRP-systeem definieert een privacykader voor organisaties om de bescherming te waarborgen van persoonlijke informatie die tussen deelnemende APEC-economieën worden uitgewisseld. Meer informatie over het APEC PRP-kader is hier te vinden.

Ga naar het Trust & Privacy Center van LastPass voor meer informatie over de manieren waarop LastPass persoonsgegevens beschermt, en voor de toepasselijke Gegevensverwerkingsaddenda (indien van toepassing) en de locaties waar LastPass uw Klantcontent kan verwerken (inclusief eventuele persoonlijke gegevens daarin) via zijn gelieerde bedrijven of externe subverwerkers.

Beveiliging en beschikbaarheid

LastPass heefteen uitgebreid programma voor beveiliging van gegevens geïmplementeerd metdegelijke technische en organisatorische maatregelen die zijn ontworpen voor beveiliging en bescherming van de persoonlijke, identificeerbare en/of vertrouwelijke gegevens die wij verzamelen of die u met ons deelt. LastPass is getoetst door en heeft validatie gekregen volgens erkende beveiligingsnormen en controlemechanismen, waaronder SOC2 Type II, SOC3 Type II en BSI C5.

Daarnaast maakt LastPass gebruik van een combinatie van geografisch verspreide hostingproviders en/of faciliteiten om te zorgen voor voldoende servicebeschikbaarheid, uptime en redundantie die nodig zijn om ons wereldwijde gebruikersbestand de best mogelijke ervaring te bieden.

Voor informatie over de beveiligings-, beschikbaarheids- en privacymaatregelen en certificeringen van LastPass gaat u naar het Trust & Privacy Center van LastPass.

Aanpassingen

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen naar aanleiding van veranderingen in onze processen voor de verwerking van persoonsgegevens of om te reageren op nieuwe wettelijke vereisten. Als we materiële veranderingen aan dit Privacybeleid doorvoeren die een wezenlijke en nadelige invloed hebben op uw privacy, zullen we daarvan melding maken op deze website en u bovendien per e-mail (via het e-mailadres van uw account) op de hoogte brengen en om uw goedkeuring vragen voordat de veranderingen van kracht worden. We raden u aan deze pagina regelmatig opnieuw te bezoeken voor de meest recente informatie over onze privacyprocessen.

Privacy voor kinderen

De webpagina's en Services van LastPass zijn bedoeld voor een algemeen publiek. We proberen nooit om persoonsgegevens te verzamelen van of over kinderen of minderjarigen (personen die de wettelijke leeftijd van meerderjarigheid nog niet hebben bereikt). Indien u ons op de hoogte brengt of als wij op een andere manier ontdekken dat we onbedoeld persoonsgegevens hebben ontvangen van een minderjarige persoon, zullen wij deze informatie uit onze bestanden wissen.

Uw rechten en contact opnemen met LastPass

Uw rechten

Onder voorbehoud van voorwaarden die zijn gespecificeerd door de toepasselijke wetgeving, indien van toepassing, hebt u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens het recht om:

 1. Toegang – na te gaan of en wat voor soort persoonlijke gegevens we over u bewaren en hoe deze worden verwerkt, en toegang te krijgen tot of kopieën op te vragen van dergelijke persoonlijke gegevens;
 2. Revisie/Rectificatie – te verzoeken om persoonsgegevens over u te corrigeren of aan te vullen die onjuist, onvolledig of verouderd zijn in het licht van de doeleinden die ten grondslag liggen aan de verwerking ervan (kijk hier om bronnen over correctie/aanvulling te bekijken, inclusief herziening van het opslaan en invullen van aanmeldingsgegevens rechtstreeks in uw LastPass-kluis);
 3. Wissing/Verwijdering – te verzoeken om persoonsgegevens te wissen die niet langer nodig zijn voor de doeleinden die aan de verwerking ervan ten grondslag liggen (kijk hier voor verwijdering van accounts voor gebruikers van LastPass Free), die worden verwerkt op basis van een inmiddels ingetrokken toestemming, die worden verwerkt voor legitieme doeleinden maar in het licht van uw bezwaar niet aantoonbaar dwingend of noodzakelijk zijn voor het instellen, afdwingen of verdedigen van juridische vorderingen, of die worden verwerkt in stijd met de toepasselijke wettelijke vereisten.
 4. Beperking – te verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken in specifieke situaties waarin u vindt dat de verwerking ongepast is;
 5. Bezwaar – bezwaar te maken, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, of wanneer uw persoonsgegevens worden gebruikt voor directe marketingdoeleinden, tegen de verwerking van persoonsgegevens voor legitieme belangen; en
 6. Overdraagbaarheid/Export – te verzoeken om overdraagbaarheid van persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, wanneer de verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming of op een overeenkomst met u, en wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen. Kijk hier voor informatie over hoe u uw account en kluis kunt exporteren.
Informatie aanvragen en contact opnemen

Bij bezwaren hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in het desbetreffende land. Als u vragen of verzoeken hebt over onze privacypraktijken of dit Privacybeleid, of als u een van de bovengenoemde rechten op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid wilt uitoefenen, kunt u online of telefonisch contact met ons opnemen via https://support.lastpass.com/, en/of een e-mail sturen naar privacy@lastpass.com. We zullen ernaar streven om zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren, maar in elk geval binnen de termijnen die vereist zijn volgens de toepasselijke wetgeving [bijvoorbeeld dertig (30) dagen volgens de AVG].

Houd er rekening mee dat wanneer LastPass persoonlijke gegevens over u ontvangt van een afzonderlijke, niet-gelieerde entiteit die zich bezighoudt met de eerste verzameling voor andere doeleinden dan het verzamelen namens LastPass, u mogelijk bepaalde verzoeken rechtstreeks bij die entiteit moet indienen. Wij zullen alle instructies die een dergelijke organisatie ons geeft met betrekking tot uw persoonsgegevens in acht nemen en ondersteunen.

Als u niet langer marketingmateriaal van ons wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden via de Afmelden-link in een van de marketingmails of via https://lp.lastpass.com/LastPass-Unsubscribe.html.

Als u nog andere vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met het LastPass Privacy Team, bel de desbetreffende supportafdeling, of stuur een brief naar: LastPass Ireland Limited, Attn: Legal & Privacy Team, The Reflector, 10 Hanover Quay, Dublin 2, D02R573, Ireland. Onze wereldwijde klantenondersteuning is hier te bereiken.

U kunt ook contact opnemen met onze functionarissen voor gegevensbescherming en/of privacy door een e-mail te sturen naar privacy@lastpass.com. U kunt ook een brief sturen naar het adres in de vorige paragraaf. Schrijf in dat geval op de envelop: 'Data Protection Officer, c/o LastPass Legal'.

Indien er een probleem rond privacy of gegevensgebruik is dat wij niet naar uw tevredenheid hebben opgelost, kunt u (gratis) contact opnemen met onze in de VS gevestigde partner voor geschillenbeslechting via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Aanvullend privacybeleid

Voor inwoners van Californië: Klik hier voor aanvullende bekendmakingen volgens de California Consumer Privacy Act (‘CCPA’).

Trust Center

De aangewezen locatie voor de meest actuele informatie over beveiliging, privacy, compliance en systeemprestaties.

Go to Trust Center

Productinformatiebronnen

Raadpleeg de documentatie over productspecifieke technische, organisatorische en conformiteitsmaatregelen.

View Resources

Veelgestelde vragen over privacy, veiligheid en het Trust Center

Bezoek onze pagina met veelgestelde vragen om antwoorden te vinden op uw vragen over productconformiteit.

View Product Status

Aan de slag met LastPass

LastPass maakt het eenvoudig om de wachtwoordgewoonten van werknemers en endpoint-beveiliging te verbeteren. Bekijk het zelf met een gratis proefperiode van 14 dagen. Geen creditcard vereist.